Krisis Covid-19: Peranan Pendapatan Asas Sejagat dan Skim Jaminan Kerja

*Krisis Covid-19: Peranan Pendapatan Asas Sejagat Dan Skim Jaminan Kerja*

Keadaan ekonomi negara serta global semakin hari semakin tenat dengan virus Covid-19 menjejaskan sumber pendapatan seluruh rakyat dunia. Pada masa ini, sebahagian besar golongan pekerja hilang sumber pendapatan dan berdepan dengan ekonomi masa hadapan yang mungkin terbelenggu dengan kemelesetan.

Memandang situasi sebegini, ramai golongan intelektual berbincang bahawa sistem ekonomi alternatif diperlukan untuk menampung kehidupan orang ramai pada masa krisis seperti sekarang dan juga untuk mengatasi ketidakimbangan pendapatan. Dua idea yang sering disebut-sebut ialah Pendapatan Asas Sejagat (Universal Basic Income, UBI) dan Skim Jaminan Kerja (Jobs Guarantee Scheme).

Apakah kelebihan dan kekurangan idea ini? Adakah sesuai untuk kita laksanakan di Malaysia? Sertailah kami untuk berbincang tentangnya. Butiran program ini adalah seperti berikut:

*Tarikh: 27 Mac 2020*

*Masa: 8.00 malam – 8.40 malam*

*Tempat: Facebook Live, Page Facebook Pemuda Parti Sosialis Malaysia*

https://www.facebook.com/PemudaPSM/

Related

× Ada aduan? Hubungi SiAP!