COVID 19 – Ancaman kepada Golongan Pekerja Pelancaran Sistem Aduan Pekerja (SiAP)

COVID 19- ANCAMAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA
PELANCARAN SISTEM ADUAN PEKERJA (SiAP)

Tahun 2020 membawa satu impak besar dalam kehidupan rakyat, di seluruh dunia akibat Covid-19. Golongan yang paling terjejas di keadaan pendamik adalah golongan pekerja dimana ramai pekerja hilang punca pendapatan dan pengangguran naik mendadak di Malaysia sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan sejak Mac 2020.

Menyedari keadaan ini, Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan (JPKK) bersama dengan Biro Pekerja PSM, Jaringan Rakyat Tertindas(JERIT) dan Kesatuan Pekerja Swasta Hospital Kerajaan dengan kerjasama Atlantic Institut dan The Equity Inisiatif akan melancarkan satu hotline SiAP untuk membantu golongan pekerja di Malaysia.

Berikut adalah maklumat pelancaran SiAP:

Tarikh : 5 November 2020 (Khamis)
Tempat : Facebook – Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan (JPKK)
Masa : 3.00 petang

Related

× Ada aduan? Hubungi SiAP!