Forum Isu yang Dihadapai Pekerja Kontrak yang Kebanyakkannya Cleaner Frontliner

JPKK akan menganjurkan satu forum online demi mengetengahkan isu yang dihadapai pekerja kontrak yang kebanyakkan nya cleaner frontliner; isu yang berpunca daripada ketamakan sistem kroni & orang tengah sebagai majikan dalam sistem kontrak.

Forum akan dihadiri oleh 3 orang panelis iaitu saudari Thilemma yang merupakan Frontliner Cleaner dari Kesatuan Pekerja Swasta Sokong Di Hospital Kerajaan Semenanjung Malaysia , kita juga ada menjemput professor ahli akademik dari Universiti Malaya, yang juga merupakan pensyarah jurusan ekonomi dan juga pengarah Global Labor Organization, saudara Niaz Asadullah.
JPKK pula diwakili oleh penyelidik kami Sharan Raj, yang telah menjalankan penyelidikan mengenai perbandingan faedah sistem kontrak dengan sistem kerja tetap terhadap kerajaan dan yang paling penting sekali,kesan nya terhadap PEKERJA.

Related

× Ada aduan? Hubungi SiAP!