Apa Itu SiAP?

Sistem Aduan Pekerja

SiAP merupakan sistem penerimaan aduan pekerja berkaitan dengan masalah-€“masalah buruh untuk semua pekerja di Malaysia, termasuk pekerja migran atau pekerja yang bukan warganegara tetapi duduk di Malaysia.

SiAP diwujudkan oleh Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan (JPKK), dengan usahasama daripada organisasi yang memperjuangkan hak pekerja seperti Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT), Kesatuan Pekerja-pekerja Swasta Perkhidmatan dan Sokongan di Hospital Kerajaan Semenanjung Malaysia (KPSPSHKSM) dan Biro Pekerja Parti Sosialis Malaysia (PSM). Inisiatif ini juga disokong oleh Atlantic Institut dan The Equity Inisiatif Southeast Asia.

Talian hotline SiAP 011-10767989 juga dilancarkan hari ini untuk para pekerja membuat aduan atau meninggalkan pesanan melalui WhatsApp mengenai masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Semua nasihat dan kaunseling yang diberi kepada para pekerja adalah percuma. Kes-kes yang dilaporkan kepada SiAP juga akan ditujukan kepada pihak berkuasa yang berkenaan, seperti Jabatan Tenaga Kerja (JTK) , Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP) dan Jabatan lain yang bertanggungjawab. Disertakan dibawah satu senarai soalan yang lazim ditanya.

SiAP berharap boleh berkerjasama dengan pihak-pihak berkuasa berkenaan untuk bersama mencari penyelesaian lebih baik untuk pekerja yang mengalami masalah buruh. Selain itu, statistik kes yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk mengemukakan cadangan-cadangan penambahbaikan dasar-dasar pekerja.

Untuk sebarang pertanyaan, kami boleh dihubungi melalui 0166377901 (Geetha) atau 010240 2159 (Sivaranjani).

Related

× Ada aduan? Hubungi SiAP!