Mesyuarat bersama Pengawal keselamatan di Port Dickson

Mesyuarat bersama Pengawal keselamatan di Port Dickson dari 9 sekolah yang tidak dibayar gaji selama 3 bulan. JPKK dipanggil untuk bincang tindakan yang boleh diambil untu masalah gaji ini

Related

Lawatan JPKK di DUN Sungai Tua

Lawatan JPKK di DUN Sungai TuaPSM Sungai Tua bersama Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan (JPKK) telah mengadakan lawatan ke 5 sekolah kerajaan di sekitar DUN Sungai Tua.Sekolah-sekolah tersebut adalah SJK (T) Batu Caves, SJK (C) Kheow Bin, SK Taman Selayang 2, SMK Taman Selayang dan SMK Seri Selayang.Hasil lawatan ini kami dapat merekrut 7 pekerja kontrak […]

× Ada aduan? Hubungi SiAP!