Berita baik! JPKK akan terlibat dalam mesyuarat khas do Bangunan Parlimen

https://fb.watch/qWBaaEGTTo/

BERITA BAIK!!!

JPKK telah dipanggil untuk terlibat dalam satu sesi mesyuarat khas bersama Jawatankuasa Pilihan Khas Pembinaan Negara Bangsa, Pendidikan dan Pembangunan Sumber Manusia, Parlimen ke-15, pada 10 Julai 2023, di Bangunan Parlimen.

Isu pokok yang akan dibincangkan adalah isu-isu yang melibatkan pekerja kontrak pembersihan di sekolah.

#jaringanpekerjakontrakkerajaan

#JaminanKerjaHakSemua

#PEKERJAKONTRAK

#pendidikandanpembangunansumbermanusia

Related

× Ada aduan? Hubungi SiAP!