Memorandum kepada YB Dato’ Seri Khadzir bin Khalid

Selesaikan masalah pekerja kontrak di premis KPM Tarikh: 7 JANUARI 2016 Daripada JARINGAN PEKERJA KONTRAK DI JABATAN KERAJAAN d/a 7A Lorong Kidd, Buntong, 30100 Ipoh TUNTUTAN JARINGAN PEKERJA KONTRAK DI JABATAN KERAJAAN KPM harus menyelesaikan dengan segera masalah tunggakan gaji, tunggakan gaji minima 2013 dan 2014, caruman KWSP & PERKESO yang tidak dibuat bagi pekerja-pekerja […]