Penyokong Kempen

NGOs

 1. Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan (JPKK)
 2. Kesatuan Pekerja-pekerja Swasta Perkhidmatan Sokong an Di Hospital-Hospital Kerajaan Semenanjung Malaysia
 3. National Union of Transport Equipment & Allied Ind
 4. Saya Anak Bangsa Malaysia (SABM)
 5. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)
 6. North South Initiative (NSI)
 7. Kesatuan Pekerja-pekerja Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)
 8. Kuliah Buku (KUBU)
 9. Parti Murba
 10. Parti Sosialis Malaysia
 11. Liberasi
 12. Empower Malaysia
 13. Teoh Beng Hock Trust for Democracy
 14. Aliran
 15. Jaringan Rakyat Tertindas
 16. Paper and paper products manufacturing Union (PPPMEU)
 17. Community Development Center (CDC)
 18. IDRIS Association
 19. Pertubuhan Aktivis Pengupayaan Insan (API)
 20. Our Journey
 21. Klima Action Malaysia (KAMY)
 22. All Women’s Action Society (AWAM)
 23. Agora Society
 24. Center for Independent Journalism
 25. Community Women & Workers network
 26. Gabungan Pemandu Lori
 27. Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Selatan Semenanjung Malaysia
 28. Jaringan Kampung Orang Asli Semenanjung Malaysia (JJOASM)
 29. Jawatankuasa Bertindak Orang Asli Pos Lanai

dan lain-lain

× Ada aduan? Hubungi SiAP!