Kelas pengiraan serta soal jawab oleh JPKK Kedah

25.3.23 / 26.3.23 / 29.3.23 / 30.3.23 : Kelas pengiraan serta soal jawab asas akta buruh serta penerangan penubuhan JPKK kehadiran 10 orang kesemuanya. disampaikan oleh Saudara Maznan JPKK Kedah.