𝐌𝐄𝐒𝐘𝐔𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐁𝐄𝐑𝐒𝐀𝐌𝐀 𝐊𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐖𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍

JPKK bersama PSM memberi input kepada Kementerian Kewangan yang sedang mengusahakan Rang undang-undang perolehan dengan membawa beberapa isu mengenai syarikat kontraktor kerajaan yang mendapatkan tender yang selalu memangsakan pekerja. Beberapa cadangan reform dalam proses tender telah disarankan kepada kementerian.

Related

× Ada aduan? Hubungi SiAP!