Selamat Hari Raya Aidilfitri

Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada kami di Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan (JPKK). Semoga pancaran cahaya pelita dapat memecahkan belenggu penindasan kaum buruh-tani.