Recommendations to KPM

Kami, Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan (JPKK) mengucapkan terima kasih untuk memberi
peluang kepada JPKK bagi memberi taklimat di Bengkel Penambahbaikan Perkhidmatan
Kawalan Keselamatan pada 17/4/2019.