Perjumpaan JPKK Bersama Setiausaha Sulit Menteri Kesihatan

PERJUMPAAN JPKK BERSAMA SETIAUSAHA SULIT MENTERI KESIHATAN Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan baru sahaja bertemu dengan setiausaha sulit menteri kesihatan, Encik Syukri Ibrahim, bagi memberi penerangan tentang kajian pembandingan antara sistem kontrak dan sistem kerja tetap bagi khidmat sokongan di bangunan kerajaan. Mengikut kajian oleh penyelidik kami, sistem kontrak tidak berkesan dalam menjaga kebajikan pekerja khidmat […]