Perbincangan Bersama JPKK dan Penubuhan Jawatankuasa untuk Mengendalikan Isu Pekerja di Negeri Melaka

Perbincangan bersama Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan di Negeri Melaka dan penubuhan Jawatankuasa secara rasmi untuk Mengendalikan isu pekerja di peringkat Negeri Melaka.

Related

× Ada aduan? Hubungi SiAP!